För att höja medlemmarnas medvetenhet om kvalité
och säljideér planerar vi årligen för en gemensam
studieresa tillsammans som varar några dagar.
Då tittar vi på konst, slöjd, hantverk mm
Syftet är att skapa kontakter, nya kunskaper 
och erfarenheter som ska kunna användas
i verksamheten på hemmaplan. 


Det har blivit en del resor genom åren, bland annat till
Gotland 2009, Öland 2012, Norge 2013, Linköping 2014, 
Tallin 2015, Norge 2016, Dalarna 2018,