Föreningen som är ideellt arbetande,
skall syfta till att främja Svenska slöjdares
positiva intressen samt att vårda slöjdens
kvalitativa och estestiska utveckling.
Vi håller nära kontakt med länets
hemslöjdskonsulenter.

Föreningen startades år 1984
Vi är idag ett 30-tal medlemmar med allt
från trä- textil- keramik-  metallhantverk mm.
En del är egenföretagare och lever på sitt hantverk,
 andra har det som en hobby.

De första 19 åren hölls slöjdarmässorna på
skogsmuseet Silvanum i Gävle,
därefter några år på Estraden.
2006 flyttade vi till den
rustika miljön i Gasklockorna.

Intresset för genuint hantverk är stort och de
senaste åren har vi fyllt båda Gasklockorna
med egna samt inbjudna slöjdare.