INBJUDAN TILL
GÄVLEBORGSSLÖJDARNAS


Vårslöjdmässan 2018
i Folkets Hus Sörforsa , Hälsingland


17 -18 -19 MAJ 2018 (torsd-fred-lörd)


Följande öppettider gäller: uppackning 16/5 kl 15- 20
Mässdagarnas öppettider: tors- fred 10 -17, lörd 10 -15
För 7:de året välkomnas du till föreningens
hantverks/slöjdmässa i Forsa Folkets Hus.
Dagarna har valts eftersom det samtidigt arrangeras textilutställning
i Forsa folkhög- skola samt flera arrangemang i Forsa/Näsviken.

Endast medlemmar (i första hand) med egen producerad slöjd/hantverk får delta.
Kommittén, nedan förbehålles rätten att bedöma deltagarnas produkter samt
placera alla i lokalerna. (Platsstorlek 3,0 x 1,7 m alt 2,5 x 2,0 m)
Max två platser per utställare medges. Pris för varje plats: 500 kr för tre dagar.
Bord, stolar och eluttag ingår . Utställarna tar med egna hyllor, borddukar, belysning.
Välrustat kök finns i anslutning till utställningslokalerna.
Lunchmat kan beställas från Forsa folkhögskola.

OBS! Ingen moms uttages på monterhyran. Anmälan skall vara Anna M tillhanda
före 1 april. Efter den 1 april skickas faktura som bekräftar ditt deltagande i mässan.
Monterkostnaden skall vara betald före 1 maj. Återtas deltagaranmälan efter den
majl återbetalas inte monterkostnaden utan skälig motivering.
MARKNADSFÖRING: Annonsering sker i lokala hushållsblad, facebook m.fl.
Dessutom sker vägskyltning och flygblad utskickade och utlagda i Forsabygden.

UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉ 2018
www.gavleborgsslojdarna.se mässtel 0730 454883
Koordinator o ordf Anna Mickelsson Hästhagsv. 19, 821 58 Rengsjö 070 2124113
v.ordf. Olle Hallin, Polacksgatan 17 B, 821 33 Bollnäs 0278 665407, 070 6954561
sekr. Örjan Tjärnström Västtjärnsv. 2, 820 71 Ilsbo 0650 742225. 0730 454883
kassör Ann-Margrete Bergqvist-Nilsson Nordmyra 112, 825 93 Njutånger 070 6353316
ledamot Anita Myrefors Kyrkogatan 9, 811 34 Sandviken 026 271022, 0768 211416
OBS! den 17/5 kl 17 håller föreningens månadsmöte i mässlokalen.