Ordförande
Anna Mickelsson
anna.mi1953@gmail.com
070-212 41 13

Sekreterare
Örjan Tjärnström
orjantjarnstrom73@gmail.com
tfn 0650-742 225
073-045 48 83

Vice Ordförande
Olle Hallin
karinollehallin@gmail.com
tfn 0278-665 407
070-695 45 61

Hemsideansvarig
Åsa Weissmann:
asa.weissmann@hotmail.com