Ordförande
Anna Mickelsson
anna.mi1953@gmail.com
0702124113

Styrelseledamot
Åsa Weissmann
asa.weissmann@hotmail.com
0706022500

Sekreterare
Örjan Tjärnström
orjantjarnstrom73@gmail.com
0730454883