2021 Det var två år sedan sist och det kändes fint att vara
tillbaka i klockornas rustika miljö som är helt perfekt för genuint hantverk.
Föreningens egna samt inbjudna hantverkare fanns på plats.
För några var det kanske sista gången, för andra första gången på 
en mässa, vi välkomnar gärna fler medlemmar i vår förening och
hoppas kunna fortsätta med vår jul- eller kanske en höstmässa?!

I år var det glesare än brukligt bland hantverksstånden på grund av
pandemin/influensa och några avbokningar, men så kunde också
besökarna känna sig trygg med gott om utrymme.
Det var dock många som besökte vår Julmässa på lördagen,
något färre besökarantal på söndagen.
I år hade vi några deltagare med mathantverk,
vilket var ett trevligt och uppskattat inslag som vi
hoppas kunna utveckla i framtiden.


Stort tack till alla som bidragit till en trevlig Julmässa, 2021

 

Ordförande
Anna Mickelsson
anna.mi1953@gmail.com
070-212 41 13

Sekreterare
Örjan Tjärnström
orjantjarnstrom73@gmail.com
tfn 0650-742 225
073-045 48 83