Vi har bestämt oss för att ställa
in den planerade Julmässan i Gasklockorna.
Nu ser vi fram emot 2021.
Mer information kommer i början av nästa år.

Ordförande
Anna Mickelsson
anna.mi1953@gmail.com
070-212 41 13

Sekreterare
Örjan Tjärnström
orjantjarnstrom73@gmail.com
tfn 0650-742 225
073-045 48 83