Den ideella föreningen Gävleborgsslöjdarnas enkät till alla utställare!
 

1 Antalet medlemmar minskar och riskerar att föreningen upphör. Finns det
intresserade som vill bli medlemmar och är bosatt i länet ange ert namn och
adress på baksidan!

2. Gävleborgsslöjdarna har haft som mål att årligen arrangera en mässa i Gävle
gasklockor sedan 2004. Många utställare har av ålder lämnat sitt hantverk men
nya synes vilja komma med vilket vi arrangörer är glada över.
Vi som tillhör den ideella arrangörsgruppen vill av ålder blir ersatt av nya
friska krafter. Denna mässa befaras annars bli den sista om inte några vill börja jobba för mässans bevarande!
Du, notera ditt namn och adress på baksidan hjälper vi dig in i det viktiga
uppdraget.

3. Ge oss gärna ris och ros över dessa dagar, mässans placering under året, höst- eller jul, mässans längd, tider, dagar, arrangemanget i sin helhet m.m.

Mvh mässarrangörsgruppen.


Svar från utställarna 28/11 2021

1. Önskvärt att hålla öppettider 10 – 16, Borden bör vara minst 150 cm och gärna högre.
Jätteplus att bli bjuden på frukt. Skönt att musik i lokalen inte är på högsta volym:
Kören var ett trevligt inslag.
2. Önskvärt att ha öppettider 11 – 16 båda dagarna.
3. På fråga 1 och 2 kommer jag att flytta från länet tyvärr.
Gasklockona är en väldigt fin plats för mässan. Jag uppskattade frukt och godis.
Bra arrangerat. Söndagens sista timma kom dåligt med folk.
Föreslår öppet till 16 hade varit bättre.
4. Tycker det varit ett bra arrangemang, tack!
Tror dock att öppettiderna borde justeras till 10 – 16. Trevligt med frukt och godis.
5. Julmässa 1:sta advent är att föredra.
Föreslår att tiderna ändras att sluta vid 16 ( i alla fall söndagen)
Bra arrangerat. Bra jobbat. 
6. En perfekt helg att ha mässan. Öppettiderna för mässan tycker jag lörd 10- 16
Sönd 10-15. Bra arrangemang över lag. Borden borde vara 150 cm långa.
7. Bra och proffsigt genomförd mässa av arrangörsgruppen.
2:dra advent kanske är bättre än 1:sta advent. Öppettiderna bör kortas till 16 alt 16.30
8. Det känns som att fram till 17 kan vara lite onödigt, väldigt lite besökare sista timmen.
Annars tycker jag mäsan är fint arrangerad. Fint med adventsmarknad men det krockar med annat. Bra med 2 dagars längd på mässan.
9. Föreslår att båda dagarna stänger 16 söndagen öppnas kl 11. Första advent är bra!
Trevligt arrangemang. Jobba för en mässa nästa år, synd annars.
10. Vi har haft trevliga dagar men verkar som det kolliderar med andra marknader och arrangemang. Dessutom kan man kanske tänka sig att separera framför allt matprodukter från varandra så det inte blir 3-4 i rad med samma typ av varor.
Det var dock bra avstånd mellan borden.
11. Bra mässa, bra datum , möjl 2:dra advent. Prova öppettider 11-16.
Tycker det är toppen att stå i lilla klockan. Nu är kl 15 nästan inga besökare
förutom utställarna.
12. Två dagar bra tidslängd föreslår öppettider 11 – 16. Val av dagar bra efter lön.
Trevligt bemötande av er allt på plats med tydlig information.
Skyltarna som sitter ute längs vägarna bör också påvisa att det är matprodukter som finns och även öppettider.
Se över stadgarna så att aktörer utanför länet kan bli medlem och engageras.
Ska mässan fortsätta med både hantverk och mat föreslår jag att kontakt tas
med nedan angiva producenter . För matproducenter kolla in :
Reko-Ring Gävle Reko-ringar finns se matvarden.se också i hela Sverige
Bondens egen marknad i Gävle och hela Sverige.
Trevlig överraskning med sång och instrument.
13. Det har varit mycket trevligt och välorganiserat. Jättemysigt i lilla klockan!
Tror dock att man kan sluta kl 16 båda dagarna.


 

Svar från Mässarrangörsgruppen:

Tack för alla synpunkter, det glädjer oss att alla verkar nöjda med julmässan.
Styrelsen kommer att ha möte i mitten av januari då kommer vi att göra en utvärdering samt diskutera hur vi ska gå vidare under 2022. En del av synpunktera har diskuterats tidigare som till exempel:

Öppetider: Det går inte att ha olika öppettider lördag och söndag på grund av skyltning/annonsering, om vi ska ändra tiderna båda dagarna får vi ta beslut framöver.

Borden hyrs av Gasklockorna, storleken är 120 x 70 cm,  , vilket också angavs i anmälan. Vill man ha annan storlek får man ta med eget bord. Det finns hopfällbara bord t.ex. på Jula som är 180 x 76 för 499:-

Vilken helg vi än väljer i december så krockar det med andra marknader. Detta år planerade vi en höstmarknad i oktober istället, men fick tyvärr ställa in den på grund av rådande restriktioner, så första advent blev alternativet, som tur var hann vi genomföra julmässan innan det åter igen blev ändrade restriktioner med covidpass vid sammankomster på över 100 personer. Bokningen av Gasklockorna måste göras i god tid, de är mycket populära för olika evenemang.

Tyvärr blev det lite glest i Stora klockan då vi fick in 5 avbokningar de sista dagarna på grund av sjukdom.

Skyltar längs vägar, tidningsannonser och annonsering på "nätet" innehöll datum, tid mm. Dock inte på de fyra banderollerna som placerades ut, där står: "Slöjdmässa Gasklockorna, Gävleborgsslöjdarna + datum" - dom sparas och används år efter år.

Att bjuda in mathantverkare är helt nytt för våra mässor. Vi har kontaktat både Reko-Ringen och Bondens Egen Marknad i Gävle. Vi tycker det är ett trevligt inslag och hoppas att fler vill deltaga i framtiden, då kan vi också ta med det i annonseringen. Vi vill dock att alla produkter ska vara egentillverkat så långt det går, både slöjd och mathantverk.

Mathantverkarna placerades i samma gasklocka enligt deras eget önskemål.

Vi hade 860 st besökare under lördagen. Då var det en jämn ström av folk. Söndagen upplevdes lugnare men vi lyckades komma upp i 650 st besökare, totalt blev det 1510, vilket är väldigt bra. 

Vi kommer att kontakta eventuella nya medlemmar inför nästkommande månadsmöte, 2022.