STORT TACK

till alla besökare och utställare
för två trevliga dagar i Gasklockorna
i Gävle under helgen andra advent.
Håll utkik på vår hemsida och facebook,
snart börjar vi planera inför 2020,
men först önskar vi er en riktigt

 

Ordförande
Anna Mickelsson
anna.mi1953@gmail.com
070-212 41 13

Vice Ordförande
Olle Hallin
karinollehallin@gmail.com
tfn 0278-665 407
070-695 45 61

Sekreterare
Örjan Tjärnström
orjantjarnstrom73@gmail.com
tfn 0650-742 225
073-045 48 83