Stort tack till alla besökare och deltagare på vår
julmässa i gasklockorna, gävle