Välkommen till vår
Slöjd och Hantverksmässa
i Gasklockorna i Gävle
7-8/12 kl 10-17